Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.
kinderfysio-noord

Zintuiglijke of motorische achterstand

Als u, uw huisarts, de leerkracht of het consultatiebureau merkt dat de ontwikkeling van uw kind langzamer of anders verloopt dan gebruikelijk, kunnen wij uw kind helpen. Kinderen hebben dan baat bij extra oefeningen om bepaalde vaardigheden beter te beheersen en bepaalde motorische handelingen met extra ondersteuning te verbeteren. Deze ondersteuning kan ook begeleiding op afstand zijn.

Voorbeeld van indicaties

Baby's

– Motorische ontwikkelingsachterstand
– Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
– Prematuur en / of dysmatuur geboren kinderen (te vroeg of te klein geboren)
– Huilbaby
– Cerebrale parese (hersenbeschadigd kind)
– Spina Bifida
– Plexus Brachialisletsel
– Orthopedisch en/of aangeboren afwijkingen

Peuters

– Achterstand in de motorische ontwikkeling.
– Onhandigheid m.b.t. de motoriek, bijv. veel vallen, struikelen, omstoten
– Afwijkend looppatroon
– Mentale retardatie
– Lage of hoge spierspanning
– Cerebrale parese
– Moeite met het verwerken van tastprikkels en/of bewegingsprikkels
– Orthopedische afwijkingen

Basis school

– Motorische
ontwikkelingsachterstand
– DCD, Developmental  Coördination Disorder
– Mentale retardatie
– Schrijfproblemen
– Houdingsproblemen
– Jeugdreuma
– Ademhalingsprobblemen
– Sensomotorische problemen
– Orthopedische afwijkingen
– Kinderbekkenfysiotherapi

Jongeren

– Schrijfproblemen
– Houdingsproblemen
– Ademhalingsproblemen
– Hoofdpijn
-Cerebrale parese
– Revalidatie na een ongeval
– Jeugdreuma
– Orthopedische problemen
– Overbelastingsklachten bijvoorbeeld door intensief sporten