Introductie

Er is te weinig ruimte voor gevoel op de werkvloer. Teams worden vooral rationeel gemotiveerd; de harde kant van de organisatie – zoals objectieve doelstellingen en financiële ontwikkelingen – is maatgevend. Onderzoek maakt duidelijk dat het bevragen van gevoel (in balans met verstandig werken) een gelukkiger individu én een krachtiger team oplevert.

Affectum BV heeft hiervoor thumbl ontwikkeld; een werkwijze die het gevoel van het individu, direct én vertrouwelijk, in relatie brengt tot het team. Werknemers krijgen hierdoor ruimte en concrete aangrijpingspunten om met elkaar teamgroei te organiseren. Het instrument biedt tegelijk direct inzicht voor het management – vooral in het licht van zelforganiserende teams – in hoe een team zich ontwikkelt.

thumbl en de daarvoor ontwikkelde app is geïnspireerd op een wetenschappelijk onderbouwde theorie die onderstreept dat tevreden medewerkers productiever zijn.

Nederlandse taal English text

Reactiemogelijkheid is gesloten